„Polski do słuchania. Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu” adresowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie B1, w tym przygotowujących się do egzaminów certyfikatowych: państwowego lub międzynarodowego ECL. Książka jest również pomocnym i atrakcyjnym materiałem dydaktycznym dla lektorów języka polskiego jako obcego prowadzących kursy na poziomie B1 lub kursy przygotowawcze do egzaminów.
...
Zamów książkę!
...
O publikacji

„Polski do słuchania” (…) będzie dobrym uzupełnieniem materiałów przeznaczonych do doskonalenia umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Pozwala bowiem na rozwijanie kompetencji słuchania globalnego i selektywnego, umożliwia odbiorcy w interesujący sposób zyskać także wiedzę z obszaru polskiego życia codziennego, powtórzyć słownictwo z poziomu B1. Ponadto zgromadzenie w jednej pracy aż dwudziestu zestawów zadań umożliwia osobie poznającej język polski systematyczne rozwijanie kompetencji słuchania ze zrozumieniem, zaznajomienie się z typami zadań testowych i techniką ich rozwiązywania, co może być szczególnie pomocne dla osób przygotowujących się do egzaminów poświadczających znajomość języka.
Dodatkowym atutem (…) jest rozwijanie u odbiorcy kompetencji realioznawczej, krajoznawczej i socjokulturowej. Przeznaczone do słuchania teksty są zróżnicowane tematycznie, uczący się dzięki nim zyska wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych, problematyki dnia codziennego itp. Część tekstów w zgrabny sposób oddaje bowiem realia życia codziennego w Polsce, przemyca wiedzę na temat obowiązujących w naszym kraju zasad kurtuazji, strategii komunikacyjnych, pozwala poznać wybrane miejsca w stolicy. Zaproponowane do słuchania teksty mają zróżnicowaną tematykę, która zainteresuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Również część tekstów (…) realizuje formy wypowiedzi, które powinna opanować osoba zdająca egzamin na poziomie B1 lub B2.

dr hab. Aleksandra Achtelik
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zarejestruj się w naukapolskiego.com, jeżeli chcesz uzyskać dostęp do zestawu próbnego (PDF + MP3).
Jeżeli masz już książkę „Polski do słuchania” - zarejestruj się, wprowadź kod aktywacyjny, i korzystaj z nagrań - gdzie i jak chcesz!
20 zestawów zadań

Zawierających różne typy zadań egzaminacyjnych

180 zadań

Rozwijających rozumienie ze słuchu

Ponad 9 godzin nagrań

Zrealizowanych przez piętnastu lektorów

400 przykładów

Sprawdzających rozumienie dłuższych tekstów

800 przykładów

Sprawdzających rozumienie pojedynczych zdań