ZWROTY I REKLAMACJE

Poniższa procedura dotyczy tylko publikacji „„Polski do słuchania. Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu” zamówionych poprzez serwis naukapolskiego.com

I. ZWROTY


1.

Każdemu Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia doręczenia zamówienia.

2.

Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez dokonanie zwrotu i złożenie oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

3.

Sposoby zwrotu:

ODESŁANIE ZWRACANEGO TOWARU NA ADRES:
Edu & More Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 44/7
00-695 Warszawa
z dopiskiem ZWROT
Koszty wysyłki ponosi kupujący.
Uwaga! Przesyłki wysłane do w formie "za pobraniem" nie będą odbierane.

4.

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę, potwierdzenie przelewu) oraz formularz zwrotu. Formularz odstąpienia od umowy formularz.pdf

5.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

6.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności za pobraniem zwrot należności wykonany zostanie na podane w formularzu zwrotu konto bankowe.

II. REKLAMACJE


1.

Firma Edu & More dokłada wszelkich starań, aby oferowana publikacja była wolna od wad. Jednakże Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.

W przypadku wystąpienia wady nabytego produktu Kupujący ma prawo złożyć reklamację poprzez:

ODESŁANIE ZWRACANEGO TOWARU NA ADRES:
Edu & More Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 44/7
00-695 Warszawa
z dopiskiem ZWROT
Koszty wysyłki ponosi kupujący

Uwaga! Przesyłki wysłane do w formie "za pobraniem" nie będą odbierane.

zgłoszenie reklamacji firmie Edu & More poprzez kontakt e-mail bok@naukapolskiego.com oraz telefoniczny 22 622 14 41 w dni powszednie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta w godz. 10.00-15.00

3.

W ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkujemy się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomimy go o sposobie dalszego postępowania

4.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Edu & More niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru firma Edu&More zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
pin_drop

Odwiedź nas w biurze

ul. Nowogrodzka 44 / 7, piętro 3,
00-695 Warszawa,
Polska
Poniedziałek - Czwartek, 10:00-20:00
Piątek, 10:00-15:00

phone

Zadzwoń do nas

Sekretariat szkoły
Tel: 22 622 14 41
Poniedziałek - Czwartek, 10:00-20:00
Piątek, 10:00-15:00

business_center

Informacje prawne

Edu & More Sp. z o. o.
NIP · 5252472988
KRS · 0000348605